top of page

PROGRAMA

Ugdymo sistema

Mūsų ikimokyklinio ugdymo programa remiasi:

 • Gamtamokslinio ugdymo metodais;

 • Emocinio intelekto ugdymo metodais;

 • Reggio Emilia ugdymo sistemos metodais. ​

Savo Ikimokyklinio ugdymo programoje vadovaujamės sekančiais darbo metodais ir principais:

 • Mes matome kiekvieną vaiką kaip stiprią, galingą ir nepriklausomą asmenybę, todėl suteikiame jiems galimybę savarankiškai mąstyti, ištirti ir kurti savo individualų pažinimo kelią.

 • Mūsų "Ugdymo programa“ grindžiama kylančiais vaikų interesais, idėjomis ir klausimais, kuri praktikoje yra nuolatos papildoma naujomis vaikų iškeltomis hipotezėmis ir atradimais.

 • Mūsų pedagogai yra vaikų mokymosi partneriai. Klausydamiesi, stebėdami ir dokumentuodami vaikų darbą bei savo praktikoje taikydami inovatyvius ugdymo metodus, tokius kaip: provokacija, manipuliacija, atidus klausymasis, projektinis darbas, jie yra nuolatos pasirengę kurti įvairialypę vaikų mokymosi patirtį. 

 • Mūsų mokymosi aplinka atspindi vaikų poreikius. Edukacinės erdvės yra nuolat atnaujinamos ir papildomos naujomis, tyrinėjimą skatinančiomis, priemonėmis. Visos erdvės yra atidžiai apgalvotos, vaizdingos, keliančios vaiko smalsumą, atspindinčios pagarbą vaiko interesams ir jo pažinimo poreikiams.​​

 • Vaikų projektų programa leidžia vaikams išsamiai ištirti jį dominančias sritis. Išsiaiškinę vaikų interesus, planuojami trumpalaikiai arba ilgalaikaikiai vaikų projektai, apimantys daugybę pažinimo sričių. Tokia veikla, nukreipta į vaikų domėjimosi sritį ir galimybę savarankiškai išreikšti savo kūrybinį potencialą.​

Vaikų grupės

Abstract Blur

Fabijoniškių filialas

 •  1,6-3 m. vaikų grupė 

 • 3-5 m. vaikų grupė

 • 5-6 m. vaikų grupė

Grupėse iki 10 vaikučių.

Swirl

Perkūnkiemio filialas

 •  1,6-3 m. vaikų grupė 

 • 3-4 m. vaikų grupė

 • 4-5 m. vaikų grupė

Grupėse iki 10 vaikučių.

Kiekvieno vaiko mintys, klausimai ir hipotezės yra priimamos ir vertinamos rimtai, o atsakymų ieškoma tyrinėjant ir eksperimentuojant!

bottom of page